Kategori: Politik | Ekonomi | Folk/företag

”En samlad sjöfartspolitik – viktigt för Sverige”

Moderaterna och Alliansen har under de gångna åren kraftsamlat och satsat på svensk sjöfart. Som första regering någonsin har Alliansregeringen tagit ett samlat grepp om sjöfarten och presenterat en handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft som ska få den svenska sjöfarten på rätt köl igen.

Flera av förslagen är redan verklighet och till hösten går vi vidare med en maritim strategi som ska skapa fler jobb och affärsmöjligheter i anslutning till hav och kust.

Den svenska sjöfarten är en viktig näring för hela Sverige och har stor betydelse för vår ekonomi och vårt välstånd. Närmare 15.000 personer är direkt anställda inom sjöfartsnäringen och cirka 100.000 människor är engagerade i olika stödfunktioner till sjöfarten såsom underleverantörer samt hamn- och godshanteringsföretag med flera. Runt 90 procent av Sveriges utrikeshandel transporteras sjövägen och våra svenska rederier har en omsättning på upp emot 50 miljarder kronor. Det är tydligt att sjöfarten är betydelsefull för både jobben och ekonomin i Sverige.

Inre vattenvägar

Tyvärr har svensk sjöfart upplevt en prövande period och antalet handelsfartyg i det svenska fartygsregistret har minskat under en längre tid. Utflaggningen är en konsekvens av en lång tids underlåtenhet att prioritera sjöfarten och ta ett samlat grepp om näringen. Detta har Alliansen gjort allt för att vända under våra år i regering och på senare tid kan vi se att trenden vänder: fartyg har flaggats in i Sverige på nytt.

I januari 2013 presenterade Alliansregeringen en handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft för svensk sjöfartsnäring. Leveranstempot har varit högt och många av förslagen har jag och mina kollegor i riksdagen redan röstat igenom.

Vi har utökat antalet praktikplatser till sjöfartsutbildningen, vi är i färd med att införliva EU: s regelverk för inre vattenvägar och vi har öppnat upp för kommunal medfinansiering av sjöfartsinfrastruktur som tillsammans med satsningar på landinfrastruktur till och från hamnar kommer att stärka transportmöjligheterna för sjöfarten avsevärt. Vi har i Alliansen också drivit igenom frågan om beväpnad personal ombord på fartyg och möjliggjort för svenska rederier att skydda sig mot exempelvis pirathot vid Somalias kuster. En mycket efterlängtad reform i svensk sjöfartspolitik.

”One-stop-shop”

Mycket har gjorts för svensk sjöfart, men vi stannar inte här. Många förslag ligger fortfarande i pipelinen för framtiden. Vi vill bland annat införa en så kallad ”one-stop-shop” där rederierna enbart behöver ha kontakt med en myndighet för tillstånd och certifikat istället för det stora antalet som råder idag. Det finns också avsatta medel i budgeten för forskning och innovation inom sjöfartsområdet vilket tidigare inte funnits. Rent konkret innebär denna ambitionshöjning satsningar på 50 miljoner årligen på sjöfartsforskning.  

En av de största och viktigaste sjöfartsfrågorna gäller tonnageskatt där Alliansregeringen tillsatt en ny utredning som ska presentera sitt förslag i november. Den tidigare utredningen från den förra S-regeringen dömdes ut av den dåvarande regeringens egna finansdepartement och det underlaget har inte kunnat användas för beslut. Det är dock Alliansregeringens uttalade ambition att den nya utredningen ska landa i ett fungerande system med tonnageskatt.

De förslag som Moderaterna och Alliansen har presenterat och de förslag som vi avser presentera under hösten stärker konkurrenskraften för svensk sjöfart och möjliggör för fler jobb i Sverige. En stärkt sjöfartsnäring är viktig och har tydliga kopplingar till Alliansens jobbmål om att minst fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020. Vi levererar mer än ord, vi gör verklighet av våra förslag. Moderaterna och Alliansen har vind i seglen och satsar på svensk sjöfart. 

Jessica Rosencrantz (M)
Riksdagsledamot i Trafikutskottet

 

Kommentarer

 • Fd sjöman

  Att det skall vara så svårt att hålla isär sjöfartsnäringen och transportnäringen.
  Vad har svenska rederier och sjöfolk för nytta av en ”kommunal medfinansiering av sjöinfrastruktur”? Hamnar och farleder behöver ju alla båtar oavsett flagg.
  Mer sjöfart till/från/inom Sverige är naturligtvis önskvärt men främst för dom som får möjlighet att utföra den och det lär knappast bli svenska fartyg om dessa är dyrare än andra EU fartyg.
  Nej se till att sluta prata strunt nu och visa på något konkret för rederinäringen istället!

 • Stig Johansson

  Försent skall syndaren vakna,förstår ni inte vad ni har ställt till med nu när ni kört iväg den svenskflaggade handelsflottan.Alliansen har inte gjort ett dyft mer än att jagat bort den svenska redaren som gärna fortsatt med blågul flagg.inte bara redaren , även det svenska sjöfolket är ni på god väg att utrota.kanske en medveten strategi ifrån alliansens sida?

 • Anonymous

  S införde TAP-avtal vilket tyvärr nog var nödvändigt. Sedan infördes nettolöner för redaren( inte sjömannen). Åren efter har det funnits jobb att söka om man har velat byta och handelsflottan var hyffsat stor och stabil. Nu finns det inget annat än arbetslöshet för de svenska sjömännen i Sverige och ständig jakt efter jobb i Norge/Danmark och inte i Sverige. Ni Moderater kan ju berätta hur mycket ni har röstat igenom och genomfört men det syns inget resultat ???

  • Förnamn och efternamn…

   TAP-avtalet var väl knappast nödvändigt och borde dessutom byta namn till PAP, dvs Permanent Anställd Personal. TAP avtalet är resultatet av en misslyckad sjöfartspolitik och medför att ännu en svensk yrkeskår har gått om intet. Att Moderaterna nu i elfte timmen lovar ännu en ny utredning beträffande tonnageskatt är rent ut sagt patetiskt.

 • Stisse

  Så san så sant alldeles rätt skrivet.Jag kan ialla fall inte se var ryggraden är hos moderaterna.

 • Stisse

  Får man lov att ljuga hursomhelst när det gäller röstfiske,förstår ni inte att det är kört att få tillbaka den svenska redaren dom litar inte helt enkelt inte på er.

 • 48 år till sjöss

  Fösök inte slå blå dunster i ögonen på oss som sysslar med sjöfart.

 • Per Nordström

  Det finns många tappade sugar men det skadar inte att se lite positivt på den tydligare fokusering på sjöfarten som flera riksdagsledamöter och sittande regering ger uttryck för.

  • Jonas

   Bäste Per Nordström, dom i sittande regering som bryr sig om svensk sjöfart skall ha all heder av det men det är tyvärr inte nån av dom som sitter på dom tunga posterna. Det finns egentligen bara en som är viktig och han har tydligt tagit avstånd från svensk sjöfart.
   Att snacka massa strunt inför valet kan dom bespara oss. Vi är väl för f-n professionella nog att se att det bara är snack.

 • förbannad sjöman

  jaha vilken regering har inte tagit ett ”samlat grepp” 🙂 politiker är bra på att formulera saker, men när det gjäller handling, så får dom inte till det. att få sina saker ut i praktik har ni aldrig klarat av bra och framtiden blir nog inte något ljusare. att millioner rinner ut i sanden bryr ingen sej om, bara ni får diskutera saken så har ni något att göra..lekstuga passar bra

 • Anonymous

  Vad bör man rösta på då?

  • Förnamn och efternamn…

   Om du tar bort Alliansen samt Flumvänstern med deras ständige sponsor S, så finns endast ett vettigt alternativ kvar.

   • Erik

    Och hur många konkreta förslag har SD lagt om svensk sjöfart…?

    • Förnamn och efternamn…

     Eftersom både Alliansen och S,V, MP-trojkan vägrar att samarbeta med SD, finns i dagsläget ingen möjlighet att SD kan få igenom några förslag till förbättring. Men med tanke på att både S och M har varit i maktställning under lång tid är det ynkligt att man inte har lyckats försvara den svenska sjöfarten.

 • Anonymous

  Hej Jessica.
  Vad du än tror om svensk sjöfarts framtid så är det så att allt som kommer hända är att förutom alla sparkade svenska sjömän så kommer ca, 15 familjer i Sverige skratta hela vägen till banken.
  Sjöfart+börsen=o. Ni som bestämmer över den här branchen är så in i h..lvte okunniga. Har du eller någon i din närhet en aning om det finns någon framtidstro även för oss som gör jobbet här ute. (svenskt sjöfolk är fortfarande rankade som en av världens bästa)

  • Erik

   Det vore väl utmärkt om du, med ditt enorma kunnande, kunde upplysa oss andra vanliga dödliga om vad det är som behöver göras? Sedan förstår jag inte vad börsen har med sjöfarten att göra? Av de svenska rederierna är det väl i princip bara Trans, Concordia och Pallas som är noterade. Rederi AB Gotland är listat på Mangold.

 • Kapten Lägerwall

  Det var väl inget som hindrade att ett fartyg hade vapen tidigare heller?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.