En saknas efter bropåsegling

En besättningsman på container/torrlastfartyget ”Karen Danielsen” saknas efter att fartyget på torsdagskvällen seglade på Stora Bält-bron. Ytterligare två skadades, varav befälhavaren allvarligt. Fartyget var på väg i ballast från Svendborg till Finland och hade lämnat lotsen två timmar innan hon träffade den västra lågbron vid 19-tiden och kilades fast mellan två bropelare. Tåg- och biltrafik stoppades och bron öppnades igen när fartyget dragits loss av bogserbåten ”Vitus” vid 01.30-tiden på fredagsmorgonen. Orsaken till kollisionen är okänd. Något utsläpp av olja eller liknande har inte upptäckts. VTS-centralen var inte i kontakt med fartyget de sista tio minuterna, larmet gick inte och det avvisningfartyg som finns stand-by skickades heller inte ut. ”Karen Danielsen” är nu förtöjt i Nyborg. Fartyget ägs av Rederiet Otto Danielsen i Virum norr om Köpenhamn. Det Bahamasflaggade fartyget är byggt vid J J Sietas i Hamburg 1985, är på 3.650 ton dödvikt och har en kapacitet på 256 TEU. ”Karen Danielsen” har en besättning på tio man, samtliga kroatiska medborgare.