En miljard dollar i vinst för Frontline

Bermudabaserade Frontline gick med rekordvinst förra året, USD 1,02 miljarder på rörelseintäkter om USD 1,8 miljarder. USD 498,2 miljoner av vinsten tog man hem under fjärde kvartalet. Då seglade VLCC-fartygen in USD 111.200 i snitt per dag på T/C-basis, Suezmaxfartygen USD 85.000 och OBO-fartygen USD 31.300. Snittet per dag på årsbasis var USD 78.000, USD 57.900, respektive USD 27.000. Den nuvarande break-even-nivån är USD 28.042 för VLCC:s och Suezmaxfartyg, medan OBO-fartygen behöver USD 21.370 per dag. Vid slutet av 2004 hade Frontline USD 698,3 miljoner i likvida medel.