Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Ekonomi | Tank

En ljus framtid väntar

Concordia Maritime har vänt sitt negativa resultat och vid dagens årsstämma poängterade vd Kim Ullman att de närmaste två åren ser ljusa ut. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]å åren ser ljusa ut. 

Volatilt – men på en högre nivå. Den meningen upprepades minst ett par gånger under Concordias årsstämma på Elit Park Avenue i Göteborg, dit många aktieägarna hade tagit sig. 

Positivt resultat

Concordia Maritimes första kvartalsrapporten för året skvallrar tydligt, i rena siffror, om att tankermarknaden nu äntligen har vänt. Men som sagt, tankerbranschen är som den är. 

– Den är volatil, men det ser bättre ut nu och till sommaren tror vi på en ännu starkare marknad, sade Kim Ullman. 

De totala intäkterna för perioden januari–mars uppgick till 310,7 miljoner kronor, att jämföra med förra året tunga första kvartal där intäkterna stannade på 199,6 miljoner kronor. EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 81,6 miljoner kronor (7,0) och rörelseresultatet gick från förra årets negativa -36,4 miljoner kronor till årets 1,8 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 31 procent (41) och resultat efter skatt per aktie 0,04 kronor (-0,81). Eget kapital per aktie stannade på 24,17 kronor (25,25). 

Klarar cyklerna 

Styrelseordförande Carl-Johan Hagman påminde aktieägarna om att Concordia startades redan 1888. 

– Det handlar om att överleva cyklerna och det har Concordia visat flera gånger. 

Årsstämman gästades av Christoffer Pålsson och Niklas Bengtsson från Lloyd’s List i Göteborg som bland annat redogjorde för det nya svaveldirektivet som införs januari 2020. En lösning är att installera skrubbers, något som dock inte ligger i pipeline för Concordia Maritime. 

– Vi tror att raffinaderierna snart kommer att ställa om och börja producera lågsvavligt bränsle, sen är det också en stor investering, sade Kim Ullman. 

Skrubbers

Men hugget i sten är det inte. En av aktieägarna undrade lite över Stena Bulks storsatsning på skrubbers kontra Concordias förhållningssätt till det ”lilla reningsverket”, som Carl-Johan Hagman kallade det. 

– För Stena Bulk passade det bra. Sen tror jag inte det behöver vara en nackdel att vänta, det pågår en våldsam teknikutveckling på det området. Det är en levande fråga, kan man säga. Jag tror dock att det är bättre att rena bränslet på land än att ha flera reningsverk till sjöss. 

Fem förklaringar

Kim Ullman är övertygad om att nästa stora högkonjunktur inom tank finns runt knuten. Förklaringarna är fem till antalet. 

– Vi har en stabil ekonomi med stigande efterfrågan på olja. För det andra ser vi en ökad Opec-produktion och oljelagren är på väg nedåt. Den amerikanska exporten är omfattande och den fjärde anledningen är förväntade effekter av IMO 2020; flera tankfartyg kommer att behöva gå på varv och installera skrubbers. Det sista är att marknaden ser en dämpad tillväxt av den totala flottan. Detta sammantaget gör att vi ser ljust på de närmaste två åren, med en tydlig uppgång till sommaren.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]