Emtunga Offshore återuppstår

Emtunga Offshore, som gick i konkurs i december efter att en kund hamnat på obestånd och inte kunde betala en skuld på 100 miljoner kronor, återuppstår med norskt delägarskap. Teknikföretaget Leirvik har köpt delar av konkursboet, och det nya bolaget Leirvik Emtunga AB återanställer 24 av de anställda som fick gå vid konkursen. Totalt förlorade 140 personer vid anläggningen på Arendal i Göteborg och i Vara jobben. Till en början kommer man att satsa på marknadsföring och projektledning, och inte att ha någon produktion. Denna kan dock komma igång snabbt, och man hoppas på en större order före sommaren.Företaget är specialiserat på bostads- och servicemoduler för olje- och gasplattformar.