EMSA upphandlar fler standby-fartyg

European Maritime Safety Agency (EMSA) har annonserat en ny offentlig upphandling av standby-fartyg för oljesanering. Upphandlingen gäller Östersjön och Atlanten och Engelska kanalen och ska leda fram till ett treårigt avtal, med möjlighet till förlängning, med tank- eller bunkerredare med relevanta fartyg. EMSA har för närvarande kontrakt med elva standby-fartyg.