EMSA skriver kontrakt med nytt miljöfartyg

EMSA, European Maritime Safety Agency, har skrivit ett nytt avtal med ett fartyg för miljöskydd och oljesanering – Cypernbaserade tankfartyget Alexandria. I och med avtalet stärks EMSA:s närvaro i östra Medelhavet. Kontraktet sträcker sig över fyra år och är värt EUR 4,5 miljoner. Tankfartyget opereras av Petronav Ship Management.