EMSA har skaffat två nya oljesaneringsfartyg

EMSA (European Maritime Safety Agency) har avtalat om charter av två nya oljesaneringsfartyg. Portugalregistrerade Galp Marine med lagringskapacitet på 3.023 kubikmeter, byggt 2005, blir en del av EMSA-flottan som täcker Atlanten. Maltabaserade Santa Maria med lagringskapacitet på 2.421 kubikmeter ska hjälpa till med saneringsarbetet i Medelhavet. Trots de nya objekten siktar EMSA på ytterligare en förstärkningsfas i närtid, bland annat i Svarta havet. Detta eftersom EU utvidgas med kuststaterna Rumänien och Bulgarien 2007. Det är i nuläget oklart hur många fartyg som är involverade i planerna.