EMSA-fartyg till Irland

De irländska myndigheterna har bett EMSA om assistans för att sanera ett oljeutsläpp 50 sjömil sydöst om West Cork-kusten, Irland. Oljeutsläppet upptäcktes av EMSA:s CleanSeaNet-satellit och utsläppet uppskattas till 400–500 ton olja. Det EMSA-kontrakterade produkttankfartyget Galway Fisher, som är utrustat för att sanera olja, har mobiliserats och står nu standby för att ingripa. Galway Fisher har en tankkapacitet på 4.754 kubikmeter. För närvarande har EMSA elva standby-fartyg lokaliserade på olika platser runt EU:s kustlinje.