Elva miljoner färjepassagerare tredje kvartalet

Under tredje kvartalet förra året reste 10,3 miljoner passagerare till och från Sverige med färja, vilket är i nivå med motsvarande kvartal året innan, och 700.000 till och från Gotland. Det framgår av statistik från SIKA/SCB som också visar att 40,9 miljoner ton gods hanterades i hamnarna, en ökning med en procent. Det utrikes godset ökade jämfört med tredje kvartalet 2003, medan det inrikes godset minskade.