Elva fartyg kvarhölls efter hamnkontroll

Mellan januari och september i år genomförde Sjöfartsinspektionen 433 hamnstatskontroller – elva fartyg bedömdes ha så allvarliga brister att de kvarhölls. Ytterligare 140 fartyg hade anmärkningar, dock ej så allvarliga att ett kvarhållande behövdes. Under samma tidsperiod genomfördes 241 hamnstatskontroller av svenska fartyg inom MOU-regionen, av dessa påträffades 84 med brister, men inget fartyg kvarhölls.