Fotograf: bengt Kjellin

Kategori: Politik

Elmsäter skjuter upp strategin till hösten

Det kommer ett utspel från regeringen om en sjöfartspolitisk satsning i samband med att European Maritime Day hålls i Göteborg den 21 till 22 maj.

Då kommer infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att presentera inriktningen för den sjöfartsstrategi som regeringen lanserar under hösten.

Det berättade Elmsäter-Svärd när hon den 7 maj besökte den maritima klustret i Göteborg i samarbete med Sjöfartsforum.

Det blev en fullmatad dag med besök hos bland annat SSPA, Damen Götaverken och Tarbits tanker Bit Oktania som låg i docka, Göteborgs hamn och de nya terminaloperatörerna, Käringberget med dess aktörer som Försvarsmakten och Sjöfartsverket samt Stena och Stena Line.

– Målsättningen är att med ett brett anslag ta fram en strategi för hela näringen, säger Catharina Elmsäter-Svärd som hade ett krav inför besöket – inga konferensrum och powerpointpresentationer.

Hon tillägger också att hon jobbar för att forskning och utveckling inom det maritima klustret är något som hon vill få med i den forskningsproposition som regeringen lägger på Riksdagens bord i höst. Däremot finns det inga konkreta planer på att Sverige skulle införa någon form av investeringsstöd i miljöåtgärder för fartyg, likt det som den finska regeringen infört och som varit bärande för att Viking Line skulle beställa sin nya gasdrivna färja eller som den norska NOx-fonden som möjliggjort konverteringen av maskineriet i Tarbits Bit Viking till LNG-drift. 

– Vi diskuterar frågan, men vill gärna se ett Östersjö-perspektiv med någon form av gemensam lösning där alla kuststater deltar, säger Elmsäter-Svärd.

Ministern ser också kapacitetsutredningens betänkande som nyligen lämnades över av Trafikverket, och som kommer att utgöra en del av beslutsunderlaget för höstens infrastrukturproposition, som positivt för sjöfarten.

I detta beskriver myndigheten den potential som finns till sjöss på ett sätt som man sällan sett i infrastruktursammanhang. Trafikverket skriver bland annat att ”Möjligheten att använda vattenvägar bör ges större tyngd, eftersom sådana lösningar i flera fall borde kunna avlasta infrastrukturen på land.”

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.