Elkem Chartering säger upp charteravtal

Elkem Chartering, som ägs till 50 procent av norska Belships, tvingas betala sig ur ett charteravtal på grund av de tuffare ekonomiska tiderna inom shipping. Elkem betalar USD 4,5 miljoner för att annullera ett fartygskontrakt som skulle gällt till det andra kvartalet 2009.