Fotograf: Anna Janson

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart | Skeppsbyggnad

Elhybridfärjan Elvy döpt

Västtrafiks elhybridfärja Elvy är nu döpt och har gjort sin jungfrutur fram och tillbaka över Göta älv. I november sätts hon i trafik.

Efter leveransförsening och omvårdnad på varvet blev det på fredagen till slut dags för dop av Västtrafiks nya flaggskepp – älvfärjan Elvy.

– Det här är en stor dag för mig och för Västtrafik, inledde Peter Hermansson, Västtrafiks styrelseordförande (M), när han hälsade alla välkomna till dopet, som hölls vid Stenpiren i Göteborg.

– Framtiden för oss är elektrifiering och en naturlig del är naturligtvis att även färjetrafiken går åt det hållet. 2030 har vi som mål att all stadstrafik i Västra Götaland ska vara elektrifierad, sa Peter Hermansson och tackade ElectriCity, Göteborgs stad och Styrsöbolaget för att har gjort Elvy möjlig.

Enorm potential

Färjan sätts in i ordinarie trafik på linje 286 mellan Stenpiren och Lindholmen och det är Styrsöbolaget som sköter driften. Linjen är populär, med 1,1 miljoner resenärer under årets första sex månader.

– Älvtrafiken har gamla anor, som mest gick det sju färjelinjer här inne i Göteborg. I dag kör vi två linjer och vi har igång sex fartyg. Nu kommer Elvy in som flaggskeppet. De senaste 5–6 åren har vi en resandeutveckling här inne i älven som är på 10, upp till 15 procent. På tvärlinjen kan vi se att vi faktiskt är upp 40 procent vissa månader under detta år om vi jämför med hur det såg ut förra året. Så det är ju självklart att vi kan satsa på trafik på vattnet här i Göteborg, sa Bertil Pevantus, vd på Styrsöbolaget och påpekade att han ser en enorm potential för älvtrafiken i och med utvecklingen av älvstäderna på var sin sida om älven.

Första steget

Västtrafiks hållbarhetschef Hanna Björk berättade om Västtrafiks miljömål. 2035 ska företaget ha minskat sina utsläpp av koldioxid med 90 procent. Det går inledningsvis bra, för de har redan minskat utsläppen med 70 procent. Men för att lyckas hela vägen krävs nya sätt att ta sig an utmaningen, påpekade Hanna Björk, och där kommer Elvy in i bilden:

– Hon är ju vårt första steg mot en fossilfri kollektivtrafik på vatten, så det är klart att alla är oerhört stolta. Vi kommer noga att följa hur det fungerar med Elvy och hur hon upplevs i vår trafik. Vi behöver lära oss för att ta fler steg.

Gled tyst och stilla

Efter de inledande talen ledde gudmor Ulrika Frick, ordförande (MP) i Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen, dopgästerna ut till fartyget.

– Jag döper dig till Elvy och jag önskar lycka och välgång på de sju haven, sa Ulrika Frick och krossade flaskan mot skrovet på första försöket.

Därefter gjorde Elvy sin jungfrutur fram och tillbaka över älven och efter de inledande vibrationerna precis när hon lämnade Stenpirskajen gled hon tyst och stilla över vattnet på sina batterier. Antagligen blev de väntande resenärerna vid Lindholmspiren något snopna, de kunde ju inte veta varför färjan backade tillbaka ut från kajen utan att fälla ut landgången. Först i november sätts hon i trafik.