Elgar Shipping i konkurs

18 sjömän är strandade på Malta-flaggade kemtankern Dover som för närvarande ligger i Korsør, Danmark. Fartyget ägs av Elgar Shipping AB, Skärhamn. Dover anlöpte till Korsør i fredags på begäran av Elgar Shipping som ansökt om konkurs. Danska Orskov Yard är en av fordringsägarna, varvet har fortfarande inte fått betalt för reparationsjobb som utfördes i maj 2008. Konkursansökan påverkar även tankfartyget Lister som också ägs av Elgar Shipping. Fartyget ligger för närvarande i Gibraltar och inväntar besked om vad som händer. Besättningen på Dover består av både balter och filippinare. Danska representanter från ITF försöker nu hjälpa sjömännen.