Elden sprider sig på MSC Flaminia

Ett bärgningsteam från bärgnings- och räddningsfartygen Anglian Sovereign och Fairmount Expedition bordade i fredags det brinnande och övergivna containerfartyget MSC Flaminia. Man lyckades få igång fartygets egna brandsläckningssystem och kunde konstatera att branden spridit sig från lastrum 4, där den började, till lastrum 5 och 6. Lastrum sju, som är närmast överbyggnaden, har dock klarat sig hittills. –Skadorna är omfattande, säger rederiet i ett uttalande. Föreskepp, akterskepp, maskinrum och styrmaskineri är fortfarande intakta. På grund av skadad last och släckvatten har fartyget fått en slagsida som i fredags uppgick till 8,5 grader.