Kategori: Haveri

Elden är släckt men långt kvar till land

Efter mer än en månad under bogsering hålls det eldhärjade containerfartyget MSC Flaminia i ett område utanför Storbritanniens, och EU:s, farvatten i väntan på att en grupp internationella experter ska kunna gå ombord. Vilket ska ske så snart vädret tillåter.

Det var den 14 juli det tyska containerfartyget MSC Flaminia drabbades av en explosion i ett lastrum, en olycka som dödade två besättningsmän. Efter ytterligare explosioner beslutade befälhavaren att fartyget skulle överges. Sedan dess har fartyget bogserats omkring på Atlanten och många har frågat sig varför fartyget inte bogserats in i till ett skyddat läge.

Efter tidigare olyckor, inte minst Prestige, där kuststater har vägrat att upplåta nödhamn till ett skadat fartyg, har ett EU-direktiv antagits där kuststater är skyldiga att ta fram nödhamnar. Trots detta hörsammade ingen av de kuststater längst ut mot Atlanten Reederei NSB:s begäran om en skyddad nödhamn för att kunna säkra fartyget och dess last.

Det dröjde ända till den 21 augusti innan Tyskland, som är fartygets flaggstat, erbjöd att ställa upp med nödhamn. Det hade då gått fem veckor sedan branden ombord bröt ut. Målet är Tyska bukten, cirka 12 distansminuter väst om Helgoland, för fortsatta bärgningsoperationer. Därefter bogseras hon till Wilhelmshafen.

Allt tyder på att fartygets skrov är intakt och några utsläpp har man inte sett till, tyskt övervakningsflyg har flugit över fartyget. Däremot finns det tecken på att det fortfarande pyr i en del timmerlastade containrar och det finns enligt manifest andra containrar med gasflaskor ombord. Samtidigt har fartyget fyllts med så mycket vatten att djupgåendet ökat till 19 meter. Det innebär att man sannolikt måste läktra last under skyddade förhållanden för att kunna anlöpa en hamn.

Problemet i detta fall är att enligt EU-direktivet gäller det för olyckor i en kuststats territorialvatten och MSC Flaminia råkade i nöd på internationellt vatten.

Under en period hade fartyget upp mot 10 graders slagsida på grund av allt släckningsvatten ombord.