Eitzen sugna på Köpenhamnsbörsen

Norska Eitzen har allvarliga planer på att flytta rederiets torrbulksoperationer till Köpenhamnsbörsen, i så fall blir det genom bolaget Orion där Eitzen äger 93,1 procent av aktierna, rapporterar Maritime Denmark. Eitzen meddelar att ett besked snart kommer. I april överförde Camillo Eitzen & Co alla sina aktier i Orion till Eitzen Bulk. Eitzen Bulk äger tre fartyg och kontrollerar ytterligare 50 enheter. 14 nybyggen är på väg att levereras. Bolaget har för närvarande 64 anställda.