Eitzen stuvar om – 27 sparkas

Eitzen Maritime Services ASA, EMS, omorganiserar bolagets ship management-operationer och stänger kontoret i Köpenhamn från den 30 juni – beslutet innebär att 27 personer förlorar jobbet. EMS för nu diskussioner med ägarna till fartygen som idag har management från Köpenhamn om att överföra dessa till kontoren i Indien och Singapore.EMS Ship Management har 85 fartyg under tekniskt management och ansvar för besättningen på 235 fartyg.