Eitzen säljer fyra nybyggen

Eitzen Chemical ASA säljer fyra kemikalietankfartyg på 13.000 DWT som är under byggnation i Sydkorea. Det totala priset är USD 112 miljoner och Eitzen gör en förtjänst på USD 12,5 miljoner från försäljningen. Fartygen kommer att levereras till den icke namngivne köparen efter leverans från varvet. Det första fartyget levereras under andra kvartalet 2008, medan övriga enheter levereras under återstoden av 2008.