Eitzen avslutar charteravtal efter missnöje

Eitzen Chemical som är listat på Oslobörsen skriver i ett börsmeddelande att rederiet annullerar charterkontrakten för 9.000 dwt-fartygen Sichem Pandora och Sichem Pandua, byggda 1994 respektive 1993. Enligt Eitzen så har fartygen underpresterat kraftigt, man betalar ägaren USD 2 miljoner för att kunna avsluta kontrakten i förtid. Fartygen var under bareboat-charter.