Eimskip tas över av kreditorer

Hårt kämpande isländska rederiet Eimskip lägger nu fram en ekonomisk rekonstruktionsplan som föreslår skapandet av en ny stark shipping- och logistikverkssamhet, medan bolaget lämnar marknaden för lagring/förvaring av kylprodukter. Det nya Eimskip kommer att ägas av bolagets kreditorer – amerikanska investmentbolaget Yucaipa tilldelas 32 procent, isländska banken Landsbanki 45 procent och resterande 23 procent kommer att ägas av flera mindre kreditorer. Eimskip säljer 49 procent av aktierna i Versacold Atlas till Yucaipa och ger Yucaipa möjligheten att förvärva resterande 51 procent. Eimskip har också sålt tre kylfartyg till Atlantica Shipping. Eimskip minskar genom detta skuldsättningen med EUR 30 miljoner. Om Eimskip får igenom rekonstruktionsplanen så kommer räntebärande skulder att minska från EUR 1.6 miljarder till EUR 100 miljoner.