Eimskip omorganiserar

Avion-koncernen, som köpte 94,1 procent av Eimskip i juni, meddelar att rederiverksamheten nu skall organiseras i tre divisioner. Eimskip International hanterar all verksamhet utanför Island, export- och importdivisionen tar hand om trafiken till och från Island medan den tredje divisionen ansvarar för inrikestrafiken.