Fotograf: Kustbevakningen

Eimskip i blåsväder

Norska Kystverket kräver nu isländska Eimskip på svar varför Godafoss läckte olja under överfarten till Danmark.

grundstötning Isländska Eimskip har hamnat i rejält blåsväder sedan containerfartyget Godafoss läckt olja under bogseringen från Norge till Odense för reparation. När Godafoss lämnade området utanför Hvaler och sedermera bogserades längs den svenska västkusten började hon att läcka olja, till slut tvingades fartyget in i Grenå Hamn av danska myndigheter. 

 

Svenska kustbevakningen plockade upp cirka 100 liter tjockolja och säger i ett pressmeddelande att ”En massiv insats med fartygsresurser och framförallt flyg har på kort tid genomförts för att hindra olja från att nå kusten”. Kustbevakningen har också inlett en förundersökning för att utreda om brott begåtts. Samtidigt kräver norska Kystverket Eimskip på svar om varför Godafoss började läcka under överfarten till Danmark. 

Före bogseringen till Danmark genomfördes en riskutvärdering av Eimskip, och de svar som kom in till Kystverket och Sjøfartsdirektoratet föranledde inte några ytterligare restriktioner. 

 

Efter att ha utfört bland annat en stabilitetsutvärdering av fartyget, godkände klassningssällskapet Det Norske Veritas seglingen till Danmark. Beredskapsdirektör Johan Marius Ly vid Kystverket lägger ansvaret för oljespillet helt på Eimskip.

– Det är viktigt att understryka att det är Eimskips ansvar att genomföra de åtgärder som man beslutat om och att utföra operationen (överfarten till Danmark red anm.) på det sätt man meddelat ansvariga myndigheter om. Kystverket och Sjøfartsdirektoratet såg inga skäl till att inte tro på de riskanalyser om oljeutsläpp som genomfördes.

 

Norska Kystverket får 110 miljoner för oljesaneringen efter grundstötningen. Beslutet kom efter att regeringen godkänt att Kystverkets budget för 2011 får överskridas. Kystverket kan komma att ansöka om mer pengar om det visar sig att oljesaneringen blir dyrare än beräknat. 

Enligt norsk lagstiftning är det ansvariga bolaget för oljeutsläppet som ska stå för kostnaderna i samband med sanering. Den norska staten kan därför komma att kräva ersättning av Eimskip, som äger fartyget.

 

Godafoss grundstötte kvällen den 17 februari vid Hvaler i inseglingen till Fredrikstad, cirka fyra nautiska mil norr om den svenska gränsen. Hon fick slagsida på sju grader och man konstaterade snabbt hål på två av fartygets bränsletankar. 

Tankarna innehöll vardera 250 kubikmeter tung bränsleolja (HFO). Sammanlagt har man hittills plockat upp 110 kubikmeter som läckt ut. Den 23 februari drogs hon flott från grundet.

Godafoss, 17 042 ton dödvikt, är flaggat på Antigua och Barbuda.

Den 7 mars uppgav Eimskip på sin hemsida att reparationen av fartyget kommer att pågå under cirka tre veckor.