Eidsiva säljer ännu ett ro-ro-fartyg

Eidsiva har sålt ro-ro-fartyget ”Scan Carrier” om 3.800 längdmeter till befraktaren SSI. ”Scan Carrier”, byggt 1986, är det tredje ro-ro-fartyg som Eidsiva säljer i år. ”Scan Baltic”, byggt 1984 och ”Scan Nordic, byggt 1981, båda om 1.100 längdmeter, såldes i juni respektive augusti.