Eidsiva köper återstoden av NCC

Eidsiva Rederi äger nu 100 procent av Norwegian Car Carriers, NCC, efter att ha köpt de utestående 49 procenten. NCC äger ett biltransportfartyg under byggnad hos Hyundai. Fartyget chartras av Eukor till augusti 2008 med två tvååriga förlängningsoptioner.