Efterlängtad kryssningsorder till Sydkorea

Det som man länge befarat inom europeisk varvsindustri verkar nu bli verklighet – Sydkorea är nära att få en stor kryssningsfartygsbeställning. I ett pressmeddelande skriver Samsung Heavy Industries att beställningen är banbrytande för den sydkoreanska varvsindustrin och avslutar EU-varvens långvariga dominans på kryssningsfartygsmarknaden. Beställare är amerikanska Utopia som har samlat ihop investerare under ledning av Frontier Group. Kontraktet är värt USD 1,1 miljard och kommer slutgiltigt att träda i kraft under det första halvåret 2010. Det gäller ett fartyg på 105,000 gt där lägenheter bjuds ut till försäljning enligt liknande princip som i The World. Det totala antalet passagerare uppges bli 900 och fartyget ska levereras 2013.