Kategori: Miljö

Efterfrågan på låg- svavligt ökar lavinartat

Efterfrågan på lågsvavligt bränsle har gått upp så mycket som till 50 procent av hela den amerikanska marknaden för fartygsbränsle sedan de nya ECA-reglerna infördes den 1 augusti. Detta framkommer i en rapport av Platts Podcast.

Alla fartyg som opererar inom zon av 200 sjömil utanför Kanadas och USA:s kuster omfattas av de nya ECA-kraven.

Enligt Platts Podcast var bedömningen bland analytiker att efterfrågan skulle hamna kring 15 till 20 procent av de totalt 108 miljoner fat som handlas på den amerikanska marknaden varje år. Den kraftiga efterfrågan har också gjort att priserna för lågsvavligt bränsle stigit.

Platts Podcast uppmanar nu till en omlokalisering av resurser och infrastruktur samt förändringar i köp- och produktionsmönster för att möta den ökade efterfrågan. Före den 1 augusti fokuserade den amerikanska marknaden på att importera högsvavligt bränsle medan det lågsvavliga gick mot Europa. 

Raff längs Mexikanska golfen har nu ökat produktionen av lågsvavligt bränsle medan raff på östkusten som har mindre kapacitet, speciellt för bränsle, söker på marknaden efter lågsvavligt bränsle från Latinamerika och Afrika för blandning.

Enligt Platts Podcast så finns det nu frågetecken för hur länge trycket på lågsvavligt bränsle kan mötas, och det har börjat ryktas om att vissa rederier köper på sig stora kvantiteter lågsvavligt bränsle för lagring.