Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Forskning

Effektivare sjötransport med AIS-data

SSPA har i en studie använt AIS-data för att kartlägga fyllnadsgraden i sjötransporter.

I dag presenteras en förstudie från SSPA på Transportsforum i Linköping. Studien undersöker hur fyllnadsgraden på sjötransporter kan kartläggas med hjälp av AIS-data.

Outnyttjad resurs

En ökad fyllningsgrad kan öka sjötransporters kostnads- och energieffektivitet. I dag saknas statistik på fyllnadsgraden och AIS-data är en hittills outnyttjad resurs för att nå den kunskapen.

– Vi har jämfört AIS-data med lastad godsmängd i Trafikanalys hamnstatistik och funnit att man kan få en indikation om hur lastat ett fartyg är baserat på AIS-data, säger Vendela Santén till Lighthouse.

Hon är en av sex forskare på SSPA som medverkar i studien och hon är också den som i dag presenterar resultaten i Linköping.

– Denna studie är första steget mot en metodik för att kunna beräkna fyllnadsgraden i sjötransporter i större skala. Resultaten visar att det är möjligt att öka utnyttjandet av transportkapaciteten för containerfartyg, säger Vendela Santén.

Minskad tompositionering

Studien identifierar flera områden för fortsatt forskning, såsom förbättrade beräkningsmodeller, analys av ruttens fyllnadsgrad, rederiets möjligheter för ökad fyllnadsgrad, affärsmodell för ökad fyllnadsgrad, samarbete mellan rederier och hamnar, samarbete mellan rederier och varuägare, minskad tompositionering och lastenhetens påverkan på fyllnadsgrad.

Förstudien är finansierad av Energimyndigheten och genomfördes mellan september 2017 och juni 2018. Den finns att läsa i sin helhet på SSPA:s hemsida.