ECSA varnar för protektionism

ECSA, European Community Shipowners’ Associations, varnar för alla former av protektionism bland stater för att skydda sina lands rederier då bland annat en överkapacitet i tonnage vållar stora bekymmer för många redare.”Medan vi hoppas på en återhämtning för ekonomin vill vi varna för alla former av protektionism som försvårar för en hälsosam återhämtning. Ordning måste skapas inom banksektorn och att bygga fartyg på spekulation som saknar ekonomiska förutsättningar måste undvikas. Samtidigt förespråkar vi finansiering av hälsosamma projekt”, skriver organisationen i utlåtande.