Fotograf: Rederiaktiebolaget Eckerö

Kategori: RoRo

Eckerö överger inte roro

Förhandlingar med personal och potentiella befraktare får utvisa vilka åtgärder som det åländska roro-rederiet Eckerö Shipping står inför. Några planer på att helt lämna segmentet finns inte.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]na segmentet finns inte.

Rederiaktiebolaget Eckerös lastfartygsverksamhet inom dotterbolaget Eckerö Shipping står inför långsiktigt strukturella problem som enligt koncerndirektör Björn Blomqvist kan kräva fartygsförsäljningar eller flaggskiften.

– Ur hela koncernens synvinkel har vi valt att ha flera ben att stå på inom olika sektorer av sjöfart. Just nu är det den sektor vi har valt att kalla shipping som befinner sig i den marknad som är mest utmanande, förklarar Björn Blomqvist.

Han understryker att roro ändå kanske inte varit lika turbulent eller volatil som vissa andra segment inom lastfart under den tunga period som inleddes hösten 2008.

– Här ser vi också att passagerartrafiken i norra Östersjön är relativt stabil och inte lika konjunkturutsatt.

Fortsätter med roro

Björn Blomqvist försäkrar att koncernen inte har några planer på att överge roro-verksamheten.

– Nej absolut inte. Snarare skulle jag säga att allt som vi har gjort hittills nog kan tolkas som ett tydligt tecken på att detta är en marknad och ett segment som vi vill vara kvar på.  

– Inte skulle vi gå in i Med Cross Lines som delägare om vi skulle ha långsiktiga planer på att dra oss ur det hela. Dessa är åtgärder för att på många olika sätt skaffa oss mera kunskap och kompetens och bredda vårt verksamhetsområde geografiskt.

Länge lönsamma

Roro-sjöfarten dras inte heller ned av någon av de andra verksamheterna inom koncernen.

– Någon annan verksamhet påverkar inte detta, åtminstone inte i negativ bemärkelse. Den stabilitet som just nu kommer från passagerarverksamheten har just nu gett oss möjlighet att tänka igenom vad det är som vi ska göra med shippingverksamheten, säger Björn Blomqvist.

Att till exempel den stora investeringen i bil- och passagerarfärjan Finlandia skulle ha något samband med roro-verksamhetens svårigheter avfärdar Björn Blomqvist bestämt.

– Det kan jag på alla sätt dementera. Något sådant samband finns överhuvudtaget inte. Finlandia ser vi hittills som en mycket lyckad investering. Shippingdelen med de sju roro-fartygen har under långa tider varit väldigt lönsamma och bidragit till en finansiell stabilitet i koncernen som helhet. På samma sätt är det nu passagerarverksamheten som stöder och skapar stabilitet i roro-verksamheten. Men det finns förstår gränser åt båda hållen. Även inom roro-verksamheten måste man vidta smärtsamma åtgärder om man ser att man har problem som vi bedömer som långsiktigt strukturella. Det behövs en annan struktur för att möta framtiden.

Inga beslut

Jari Sorvettula, vd för Eckerö Shipping, säger till Sjöfartstidningen att det inte ännu existerar några beslut om eventuella försäljningar eller flaggskiften inom roro-flottan.

– Vi utgår från att vi ska sysselsätta alla fartyg, men vi bör också vara förberedda på att sysselsättning kanske inte går att finna. Då bör vi tänka ut vad vi ska göra sedan. Vi har inte heller tagit några beslut om att det skulle gälla något speciellt fartyg. Enligt lagen bör man först förhandla och sedan ta beslut utgående från förhandlingsresultatet. Jag talar inte enbart om samarbetsförhandlingar utan också om befraktningsförhandlingar.

Jari Sorvettula berättar att tidsbefraktningsavtalet med Holmen Paper för tre fartyg går ut inkommande årsskifte.

– Avtalet med Trasfennica gäller likaså för ett år och löper också ut nu.

Pågår till årsskiftet

Jari Sorvettula uppskattar att förhandlingarna med personalen pågår åtminstone ett par månader och säger att förhandlingarna om nya befraktningsavtal tar den tid de tar. 

– Det är svårt att säga hur länge, men de drar nog ut till väldigt nära årsskiftet, vilket de även gjorde i fjol. Befraktarna har samma problem som vi, de vill inte ta beslut speciellt tidigt. Det kan gå till slutet av året innan vi kan säga något om det här.

Han understryker att marknadsläget just nu är synnerligen utmanande och att Eckerö Shipping gick med i Med Cross Line för att erhålla någon grad av säkerhet om att få fartyg sysselsatta.

– Självklart förhandlar vi också om trafik på Östersjön och Nordsjön. Det vore givetvis den allra bästa lösningen för alla berörda parter om vi lyckas sysselsätta alla våra nuvarande fartyg.

 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]