Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer | Passagerarsjöfart | RoRo

Eckerö Line tar Nordlandia ur trafik

Eckerö Line tar färjan Nordlandia tillfälligt ur trafik så fort det är praktiskt möjligt. Efter avslutade samarbetsförhandlingar kommer slutgiltigt beslut om fraktlinjens framtid.

Eckerö Line överväger att lägga ned sin fraktlinje mellan Helsingfors Nordsjö hamn och Tallinn. Den ekonomiska situationen är inte den bästa för den renodlade fraktlinjen. Driftkostnaderna för fartyget Nordlandia är en faktor som drar ned resultatet och dessutom uppges fraktpriserna vara sjunkande på denna marknad.

Enligt personaldirektör Lasse Karlsson på moderbolaget Rederi Ab Eckerö försvåras verksamhetsförutsättningarna också av ökad konkurrens på Finska viken. Viking Line har ju redan tidigare aviserat att den för närvarande upplagda färjan Isabella under sommarsäsongen kommer att gå i trafik mellan Helsingfors och Tallinn.

– Marknaden räcker helt enkelt inte till för alla, säger Karlsson till Sjöfartstidningen.

Finlandia passagerarprodukt

Eckerö Line har nu kallat till samarbetsförhandlingar – en motsvarighet till MBL-förhandlingar i Sverige. Den framgångsrika trafiken med bil- och passagerarfärjan Finlandia mellan Helsingfors Västra hamn och Tallinn berörs inte på något sätt av detta. På grund av den stora bildäckskapaciteten på Finlandia räknar Eckerö Line med att en del av frakten kan överföras till Finlandia.

– Vi betonar emellertid att trafiken med Finlandia i första hand är en passagerar- och kryssningsprodukt. Vi kommer inte att lägga om tidtabeller efter fraktens villkor, säger Karlsson.

Nordlandia kan säljas

Trafiken med både Finlandia och Nordlandia opereras av Rederi Ab Eckerös dotterbolag Eckerö Line. Nyförvärvet Finlandia ersatte Nordlandia i passagerar- och kryssningstrafiken mellan Helsingfors och Tallinn vid senaste årsskifte. Finlandia har dubbelt så stor bildäckskapacitet som Nordlandia och kan lasta tunga fordon på två däck. 

Meningen var ursprungligen att sälja Nordlandia och oförändrat fortsätta frakttrafiken mellan Nordsjö hamn och Tallinn med ropax-fartyget Translandia. Man fann emellertid en köpare till Translandia och ersatte istället Translandia med Nordlandia. Det är möjligt att Nordlandia efter avslutade samarbetsförhandlingar åter aktivt kommer att bjudas ut till försäljning på marknaden.