Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

”Finlandia skulle ha plats för ännu fler”

Högsäsongen på Finska viken har gått bra även för Eckerö Line, men på vissa avgångar kunde kapaciteten ha utnyttjats ännu bättre. 

– Visst är vi nöjda, men så har vi haft höga förväntningar också, säger Irja Hanelius, verkställande direktör för Eckerö Line, till Sjöfartstidningen.

Eckerö Line är dotterbolag till Rederiaktiebolaget Eckerö, och samtidigt ett av de tre färjerederier som opererar åretrunttrafik mellan Helsingfors och Tallinn med bil- och passagerarfärjor. Eckerö Line har ett fartyg, Finlandia, i trafik på leden. Finlandia är den enda av Tallinnfärjorna som är registrerad i Finland. 

Under perioden juni till augusti 2013 reste 346.000 passagerare med Finlandia, som sattes i trafik vid senaste årsskifte. Ökningen jämfört med förra sommarens passagerarvolymer på den tidigare färjan Nordlandia är 15 procent. Antalet fordon ökade med två procent.

– Tillväxten har varit moderat eftersom vi hade en väldigt bra sommar 2012. Det är mycket men vi hade hoppats på en jämnare beläggning på samtliga avgångar.

Fler ruttresenärer

Irja Hanelius säger att tillväxten i stor utsträckning har kommit från ruttresenärer.

– Våra passagerarkategorier har varit väldigt heterogena redan tidigare. Men antalet ruttresenärer uppvisar nog klar tillväxt.

Hon säger att det är främst på kvällsavgångarna från Helsingfors som man har haft ledig kapacitet. 

– Vi skulle nog ha haft plats för ännu fler passagerare. I juli var färjan för det mesta fullsatt, men kvälls- och natturerna är en utmaning.

Kampen om passagerarna är stenhård och enligt Irja Hanelius råder det inga tvivel om vem som är vinnare.

– Konkurrenssituationen har varit synnerligen hård en längre tid vilket givetvis gynnar konsumenterna. Det är väldigt förmånligt för dem att besöka en fin huvudstad, säger hon.

Total tillväxt

Helsingfors hamn noterar en sammanlagt tillväxt om cirka fyra procent inom färjetrafiken på Tallinn under sommarmånaderna. Antalet passagerare uppgick till närmare 2,6 miljoner på leden från och med juni till och med augusti 2013.

– I juli var tillväxten bara en procent, där börjar kapaciteten vara fullt utnyttjad, men i augusti var den över 6 procent, säger kontorschef Eve Tuomola på Helsingfors hamn.

Under årets första åtta månader har antalet passagerare på samtliga färjelinjer i Helsingfors hamn ökat med en procent.

– I trafiken på Stockholm har nedgången varit fem procent, säger Eve Tuomola.