Dystra budskap från försäkringsbranschen

Kasko- och lastförsäkrare försöker få upp premienivåerna för att klara de kraftigt ökande försäkringskraven samtidigt som rederierna pressas av fallande fraktrater samt stora leveranser av nya fartyg och därför gör allt för att skära ned kostnaderna. Den bilden målas upp av International Union of Marine Insurance (IUMI), och man spär på med att också 2008 ser ut att bli ett år med höga försäkringskrav.Enligt IUMI beror rederiernas rekordvinster de senaste åren inte till så liten del av att rederierna har drivit fartyg och besättningar så hårt som möjligt. Uteblivet underhåll och uppskjutna investeringar i utbyte av utrustning kommer att få konsekvenser framöver, med ökande försäkringskrav som följd. Försäkringsgivarna räknar också med krav på återbetalning av premier betalda för fartyg som nu läggs upp.Enda ljuset i mörkret är enligt IUMI att de dåliga tiderna kan tvinga fram utskrotning av äldre fartyg, vilket innebär en minskning av det undermåliga tonnaget i världen.