Kategori: Ekonomi

Dyr bunker hämmar tillväxt

Enligt den enkät som regelbundet görs med finländska redare av Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland har konjunkturläget ytterligare försämrats under de senaste 12 månaderna. Denna så kallade rederibarometer antyder heller ingen förbättring under de följande 12 månaderna. Omkring hälften av de tillfrågade personerna inom den högsta ledningen för rederierna tror att konjunkturläget ytterligare kommer att försämras. Det främsta hindret för tillväxt och utveckling är enligt enkäten höjningen av bunkerpriserna. Även efterfrågan på transporter, rederiernas omsättning och utvecklingen av Finlands sjöburna utrikeshandel har enligt barometern varit negativa och väntas vara det även under de följande 12 månaderna.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]na.

Rederierna tillfrågades även om sin inställning till regelbunden trafik genom Nordostpassagen och dess möjligheter för finländskt näringsliv. Endast en tredjedel ansåg att Nordostpassagen skulle kunna öppnas för regelbunden transittrafik redan innan 2020.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]