Fotograf: Sirius

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Dubbeldop i Kina

I helgen döptes Sirius Shippings systerfartyg Saturnus och Mercurius vid det kinesiska varvet Avic Dingheng.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ka varvet Avic Dingheng.

Dopceremonin för de 7.999 dwt produkt- och kemikalietankfartygen Saturnus och Mercurius, som Sirius Shippings har under byggnation i Shanghai, hölls den 20 oktober. Saturnus, som levereras i mitten av november, ska gå i trafik för Esso i Norge. Fartyg nummer två, Mercurius, levereras i slutet av mars 2019 och går in i en tidsbefraktning för Preem.

Förberedda för LNG

Fartygen är utrustade med dual-fuel maskin och därtill stabilitets- och hållfasthetstestat för installation av LNG-tankar på däck.

För att reducera CO2-utsläpp installeras HPSCR-reaktor till huvudmaskinen och Catamiser till hjälpmaskinerna. Vidare uppges att NOx-utsläpp kan hållas på en nivå understigande 2 g NOx/kWh.

– Fartygen uppfyller högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och effektivitet, med ett stort fokus på långsiktig hållbarhet och låg miljöpåverkan. Bland annat har fartygen en skrovdesign och effektiv maskin, som medför en lägre bränsleförbrukning och minskade växthusgasutsläpp. De är även förberedda för att kunna drivas på LNG inför en framtida LNG-infrastruktur, säger Jonas Backman, vd på Sirius Shipping.

Till Preem

Mercurius kommer att tidsbefraktas av Preem för leveranser till företagets depåer och kunder i Sverige, Norge och Danmark.

– Vi är mycket nöjda med valet av det nya miljöanpassade tankfartyget. Preems sjötransporter är en stor och viktig del av företagets verksamhet. Därför har vi, som i alla upphandlingar, lagt stor vikt vid att fartyget ska uppfylla högt satta hållbarhetskrav, säger Fredrik Backman, chef för shippingavdelningen på Preem.

Preems sjötransporter tillämpar ”slow steaming”, som innebär att fartygen anpassar farten för att minimera tiden för ankring vid raffinaderier och hamnar. Detta bidrar, enligt Preem, till lägre bränsleförbrukning, ökad säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]