D/S Norden nästan dubblerar vinsten

Dampskibsselskabet ”Norden” rapporterar en vinst på USD 80,4 miljoner för första kvartalet, nära dubbelt så mycket som under motsvarande kvartal förra året då vinsten stannade vid USD 49,1 miljoner. Torrlastdivisionen gjorde en vinst på USD 75 miljoner, inklusive en reavinst på USD 19 miljoner från försäljningen av två handymax torrlastfartyg. Tankerdivisionen levererade en vinst på USD 12 miljoner. Rederiet förväntar sig en vinst för helåret på runt USD 250 miljoner miljoner. Torrlastdivisionen har en kontraktstäckning på 78 procent för 2005. Motsvarande siffra för tankfartygen är 49 procent. Ytterligare fartygsförsäljningar är att vänta under 2005.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.