D/S Norden i tvist med kund

D/S Norden har sett till att USD 98,2 miljoner beslagtagits av en domstol i New York – pengarna tillhör rederiets ryska kund Rusal Tranding International som inte har betalat för transporter av bauxit. D/S Norden kände sig nödgade att vidta rättsliga åtgårder och domstolen i New York beslutade om en så kallad Rule B-action som innebär att pengarna fryses, tills en skiljedomstol har beslutat huruvida D/S Nordens krav på pengarna är korrekt eller inte.– Vi har varit väldigt flexibla, men Rusal Trading har inte betalat för våra tjänster, säger Hans Bøving på D/S Norden i ett uttalande.– Detta är ett växande problem allt eftersom finanskrisen breder ut sig, säger Jan Frits Hansen, från Danmarks Rederiforening, och lägger till:– Jag gissar att 5 till 10 procent av dansk sjöfarts nettovinster på DKK 190 miljarder ligger i farozonen på grund av krisen.