D/S Norden gör förlust efter stora nedskrivningar

D/S Norden gjorde en förlust på DKK 1,6 miljarder efter skatt för årets första sex månader, jämfört med en vinst på DKK 453 miljoner kronor under det första hälften av 2011. Förlusten är en direkt följd av att bolaget under första kvartalet skrev ner värdet på sin flotta med DKK 1,7 miljarder kronor.Rörelseresultatet (EBITDA) för första halvåret 2012 var DKK 464 miljoner, justerat för icke-återkommande intäkter var rörelseresultat fem procent bättre än den första hälften av 2011.Det är speciellt Bulk Division som bidrar till resultatet under andra kvartalet. Divisionen genererade ett rörelseresultat (EBITDA) på DKK 172 miljoner, medan Tank Division bidrog med ett EBITDA på DKK 23 miljoner. Rörelseresultat (EBIT) före nedskrivning under första halvåret var DKK 201 miljoner, vilket är 13 procent lägre än samma period förra året. Skillnaden beror främst på ökade avskrivningar till följd av en större flotta av ägda fartyg. EBIT för andra kvartalet 2012 uppgick till DKK 57,3 miljoner. Intäkterna under det första halvåret sjönk till DKK 6,1 miljarder mot DKK 6,4 miljarder under det första halvåret i fjol.– Som förväntat visar sig 2012 vara ett utmanande år för sjöfartsnäringen. Mot denna bakgrund är jag glad att vi lever upp till förväntningarna och levererar ett solitt rörelseresultat och kassaflöde. Jag är också glad över att vi, tack vare en stark ekonomi kan utnyttja de låga fraktkostnader att investera i nya och mer bränsleeffektiva fartyg , säger vd Carsten Mortensen.