Dryga böter när Clipper dumpade oljeavfall

Clipper Marine Service A/S inom Clipper Group har kommit överens med den amerikanska federala domstolen i Newark, New Jersey – bolaget har erkänt sig skyldigt till att olovligen ha pumpat oljehaltigt vatten och oljeavfall överbord i början av 2006. Clipper Marine Service godtar att betala ett skadestånd på USD 4,75 miljoner. Maskinbesättningen på tankfartyget Clipper Trojan förfalskade oljedagboken (Oil Record Book) från februari 2006 till juni samma år. Den tekniske chefen som genomförde de olagliga utsläppen har tilldömts fem månaders fängelse. Sedan incidenten har Clipper Marine Service uppgraderat alla sina tankfartyg med övervakningsutrustning. Andra dotterbolag till Clipper, Clipper Wonsild Tanker Holding A/S och Trojan Shipping, stod också anklagade men målen mot dem lades ner.