Drottningen döper Stenatanker på Stockholms ström

Den 9 juni kommer Drottning Silvia att döpa ”Stena Primorsk”, det tredje fartyget i Concordia Maritimes P-MAX-serie. Det 40 meter breda fartyget har fått dispens från restriktionen på max 32 meters bredd i Stockholms hamn efter att fartygets manöveregenskaper testats i simulator på Chalmers, och dopet kommer att ske nedanför det kungliga slottet. Den 10 juni arrangeras sedan en familjedag, också den nedanför slottet. I samband med dopet kommer Concordia Maritime/Stena Bulk att arrangera ett seminarium om sjöfart, energi och miljö med flera internationella talare, däribland Bianca Jagger.