Fotograf: Christian Badenfelt

Kategori: Tank

Dramatik på tankmarknaden

På olje- och tankmarknaden är dramatiken just nu stor på grund av coronaviruset, meddelar Concordia Maritime.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]elar Concordia Maritime.

De senaste två veckorna har svängningarna varit snabba på tankmarknaden. Concordia Maritime uppger att raterna inom segmentet VLCC på kort tid gick från nivåer runt 25.000 US-dollar per dag till 200.000 dollar per dag. Inom suezmax-segmentet gick de upp till 75.000–100.000 dollar per dag, beroende på geografiskt område. Aframaxtankfartyg på kortare distanser som Nordsjön och Mellanöstern gick upp till cirka 60.000 dollar per dag.

Även inom produktsegmentet gick raterna upp. För MR (Medium Range) noterades 25.000–30.000 dollar per dag och för de stora produkttankfartygen LR1&2 35.000–45.000 per dag. Förra veckan föll raterna tillbaka för att i fredags ligga runt 130.000 dollar per dag för VLCC, 50.000 för suezmax och 20.000–25.000 för MR-segmentet.

Oenighet inom Opec

Bakom utvecklingen ligger ett oljepris i fritt fall, uppger Concordia Maritime. Sedan årsskiftet har oljepriset gått från cirka 70 till 25 US dollar per fat för att i fredags ligga på 30 dollar.

Enligt Concordia Maritime har den kraftiga nedgången förorsakats dels av oro för efterfrågekonsekvenser till följd av coronaviruset, dels av det misslyckade försöket att nå enighet inom Opec+ kring förslaget om ytterligare nedskärningar av produktionen. Vid Opec+-mötet 6 mars 2020 motsatte sig Ryssland förslaget, vilket resulterade i att Saudiarabien oväntat övergav sin produktionsbegränsning och i stället gick in för att öka sina marknadsandelar genom kraftigt sänkta priser till sina kunder.

Resultatet blev att oljepriset över en natt föll med 30 procent, det största fallet sedan USA slog tillbaka mot Irak och gick in på Gulfländernas sida i Kuwaitkriget 1991. Sedan dess har det fortsatt nedåt.

Fyller lagren

Med ett oljepris på runt 25–30 US-dollar per fat började privata och statliga oljebolag i konsumtionsländerna lagra upp. Det gjorde också de mer spekulativa köparna, exempelvis tradingbolag, som köper olja, lägger på lager, säljer på termin och levererar fysiskt senare.

Resultatet är att handeln med olja ökat och därmed efterfrågan på tankfartyg. En stor del av de ökade oljevolymerna kommer sannolikt att läggas i lager, men en del kommer att gå till raffinering och kan fortsätta att bidra till en ökad efterfrågan även på produkttankfartyg, skriver Concordia Maritime i en marknadsöversikt.

Oförutsägbarhet på längre sikt

Sett till utbud och efterfrågan gick utvecklingen mot en strukturellt betingad högkonjunktur inom tanksjöfarten. Denna kom helt oförutsägbart av sig till följd av coronaviruset. Lika oförutsägbar var den kraftiga marknadsuppgången till följd av oljeprisets totala krasch. Marknaden kan i ett kortare perspektiv förbli relativt stark, men av helt andra orsaker än man tidigare förutspått. Concordia Maritime påpekar att det i ett längre perspektiv inte går att bedöma marknadens utveckling då ingen vet de fulla effekterna av coronaviruset.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]