Dörren litet på glänt för sjöfolks jobbavdrag

När finansminster Anders Borg på fredagen debatterade sjöfolkets uteblivna jobbavdrag gick han ut hårt, för att sedan mjukna något. Inledningsvis menade han på att sjöfolk inte skulle få jobbavdrag eftersom de är priviligierade med inkomst- och skatteavdrag som med råge överstiger jobbavdraget. Lars Johansson, som ställt interpellationen och Krister Örnfjäder, båda (s), menade att det var märkligt att motivera beslutet med den skattereduktion för sjöfolk som riksdagen tagit beslut om av helt andra skäl. Dessutom får ju sjöfolket bära ökade kostnader för t.ex. höjd a-kasseavgift. Enligt Lars Johansson kan det röra sig om över 8.800 kronor om året vid en månadslön på 20.000 kronor och 10.800 kronor med 25.000 i månadslön. Båda hävdade socialdemokraternas negativa inställning till jobbavdragen, men menade att nu när det är infört så måste det gälla alla, och att det faktiskt var ett löfte från regeringens sida. – Jag företräder inte en regering som hävdar att vi gjort allt rätt, och att skattereformen blivit helt rätt i alla delar, sade Borg i slutet och menade att det här kan vara en konsekvens som man bör fundera över.