Dop och sjösättning i Raumo

Det isbrytande supply- och forskningsfartyg som Sydafrikas miljödepartement beställt från STX Finland döptes till S. A. Agulhas II i samband med sjösättningen vid Raumovarvet den 21 juli 2011. Det 134 meter långa nybygget ska levereras våren 2012 och kommer främst att sköta transporter av förnödenheter och personal till Sydafrikas forskningsstationer i Antarktis. Därtill kan fartyget bland annat användas som forskningsfartyg. Hon får inredning för cirka 100 passagerare eller forskare förutom den egna besättningen på 45 personer.