Fotograf: Donsötank

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Donsötank beställer från Kina

Wuhu Shipyard Co. Ltd i Kina ska leverera två LNG-drivna tankfartyg om 22.000 dwt till Donsötank under år 2021.

Rederi AB Donsötank beställer två produkt- och kemikalietankfartyg från Wuhu Shipyard Co. Ltd i Kina. Fartygen ska levereras 2021. Designen har tagits fram av FKAB.

Lastkapaciteten blir 28.000 kubikmeter och Donsötanks dotterbolag Navix Maritime Chartering kommer att sköta kommersiellt management för fartygen.

LNG-drift

Fartygen får LNG-drift med Wärtsilä 10V31 dual fuel-huvudmaskin och två Wärtsilä 8L20 hjälpmaskiner med Gesab SCR-catamiser. Fartygen isförstärks till isklass IA.

– Vi tror att LNG är den bästa lösningen just nu både för miljön och ekonomiskt där vi kör, säger Ingvar Lorensson, vd på Donsötank, till Sjöfartstidningen.

Han hoppas att infrastrukturen för distribution av LNG kommer att fortsätta utvecklas.

– Det kommer ju mer och mer både bunkerbåtar och möjlighet att bunkra vid terminaler, så vi hoppas verkligen att den ska vara mer utbyggd när det blir dags för leverans 2021.

Förbereds för batterier

Nybyggena förbereds också för installation av 1.000 kWh batteripack.

– Vi har inte kontrakterat fartygen med batterierna. Vi får se om vi sätter in batterier och i så fall kan vi använda dem till exempel i stället för att starta upp en hjälpkärra för säkerhets skull. Om vi behöver extra mycket effekt under en kort tid kan vi också ta den från batterierna i stället för att starta ytterligare en hjälpmotor, ”peak shaving”. Priserna går ner hela tiden på batterier så vi väntar med att ta det beslutet nu, men allt kommer att vara förberett för detta, säger Ingvar Lorensson.

Vidare kommer nybyggena att kunna använda el från landnätet.

– Vi vet inte än hur det blir på terminalerna men vi kommer att kunna koppla landström för att lasta eller lossa. Vi ser att man inom färjetrafiken har satsat på både landström och batterier, så då borde vi kunna göra det också.