Donsöredare sponsrar bogsering av förläggningsfartyg till Göteborg

Det sociala engagemanget är stort bland Donsöredarna och nu sponsrar man bogseringen av ett förläggningsfartyg från Åbo till Göteborg. Det är ett f.d. sjömätningsfartyg skall utnyttjas som förläggning för hemlösa. Fartyget ”Mathilde” har legat upplagt en tid i Åbo men är nu under bogsering och förväntas anlöpa Göteborg på fredag. Bogserar gör ”Storesund” från Svendborg Bugser, som har engagerats av ett av Donsö-rederierna. ”Mathilde” är 57 meter lång, 12 meter bred och har 43 hytter.