Donsöredare i danska redareföreningen

Jonas Backman, vd Sirius Shipping A/S, har tagit plats i styrelsen för Danmarks Rederiforening. Vid årsmötet fick också föreningen en ny ordförande – Søren Nørgaard Thomsen, vd för Esvagt A/S. Redareföreningen grundades 2010 genom en sammanslagning av Rederiforeningen for Mindre Skibe og Rederiforeningen af 1895. Styrelsen i föreningen består av ordförande Søren Nørgaard Thomsen, Esvagt, skeppsredaren Boye Kromann, Erik B. Kromann, skeppsredare Jørgen Folmer, H. Folmer & Co, skeppsredare Niels Højlund Hansen, Nordane Shipping, skeppsredare Jonas Backman, Sirius Shipping A/S, och skeppsredare Lars Simonsen, M. H. Simonsen.