DONG Energy köper A2SEA

Statsägda danska energibolaget DONG Energy, ursprungligen Dansk Olie & Naturgas, har köpt installationsbolaget A2SEA A/S för DKK 700 miljoner. A2SEA kommer fortsätta att vara ett av världens ledande installationsbolag för offshore vindturbiner. Sedan det grundades 2001 så har A2SEA installerat omkring 60 procent av offshore vindturbinerna i världen. Bolaget har en flotta på två installationsfartyg (Sea Power and Sea Energy), en installationspråm (Sea Jack) samt en pråm som håller på att byggas om till en installationspråm.Säljarna av bolaget är de ursprungliga grundarna tillsammans med Dansk Kapitalanlæg, LD Invest Equity och Clipper Project Shipping. Omkring 200 personer är anställda A2SEA. Under de kommande åren kommer DONG Energy sätta upp omkring 500 vindturbiner huvudsakligen i brittiska vatten.