Domstol upphäver stängningshot mot skrotvarv i Bangladesh

En apellationsdomstol i Bangladesh har gett landets upphuggningsindustri en nådaperiod. En tidigare dom i en lägre instans innebar att varven fick två veckor på sig att visa upp nödvändiga miljöcertifikat, annars skulle de stängas. Eftersom inget varv i Chittagong uppfyller kraven hade det inneburit stängning av samtliga 36 anläggningar. Apellationsdomstolen uppmanar nu industrin att komma in med ett överklagande inom tre veckor.Däremot kvarstår övriga delar av den föregående domstolens beslut, enligt organisationen Bangladesh Environmental Lawyers´Association som drev kraven till domstol. Det innebär att fartyg på Greenpeace:s lista över farliga fartyg inte släpps in på bangladeshiskt vatten och att fartyg måste vara sanerade från asbest, tungmetaller och oljeblandat vatten innan de anländer för upphuggning.