Domstol tvingar strejkande tillbaka till bogserbåtar i Rotterdam

En domstol i Rotterdam har beordrat de strejkande på Smit Harbour Towage tillbaka till arbetet. Strejken bröt ut i förra veckan men enligt domstolen får strejken nu oproportionerliga konsekvenser för tredje man. Bogserbåtarna skall nu vara verksamma till minst 75 procent av kapaciteten i fyra dagar. Om man därefter går ut i strejk igen skall var femte strejkdag följas av fyra dagar med minst 75 procents kapacitetsutnyttjande. Anmälan till domstolen kom från raffinaderierna som inte kunde ta emot råolja. Man menade att förutom stora kostnader skulle stängning och uppstart av raffinaderierna leda till negativa miljöeffekter samtidigt som energiförsörjningen hotades. Enligt hamnmyndigheten låg 14 fartyg i fredags eftermiddag och väntade på assistans för att kunna lämna. Utanför hamnen låg 17 fartyg som är i behov av bogserbåtar för att kunna anlöpa. I snitt anlöper eller lämnar 170 fartyg Rotterdam per dygn. Av dessa klarar sig över hälften utan bogserbåtsassisans vid normala väderförhållanden. Det finns 31 bogserbåtar i Rotterdam som kan assistera större fartyg. Smit har ungefär 70 procent av marknaden.